Strona główna    

              Styl             

    Shigeru OYAMA  

  Masutatsu OYAMA

        Instruktorzy     

          Treningi         

              Kata            

     Przysięga Dojo   

          Stopnie          

           Kontakt         

              Styl             

  Masutatsu OYAMA

      Steve ARNEIL    

           Sensei           

        Instruktorzy     

          Treningi         

              Kata            

     Przysięga Dojo   

          Stopnie          

           Kontakt         
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
dla młodzieży i dorosłych.
Karate OYAMAKlauzula inf. RODO     Zapisy     Aktualności     Etykieta DOJO     Zdjęcia     Terminologia     Karate Kyokushinkai     Kursy samoobrony     Artykuły     Linki     Video     Obóz

Gdańska Akademia Sztuk Walki posiada licencje Polskiego Związku Karate, Polskiej Organizacji Karate Kyokushinkai IFK oraz Oyama Polskiej Federacji Karate.
10 kyu (biały pas)
Wymagany okres treningów: 2 miesiące


Znajomość etykiety Dojo
Umiejętność wiązania pasa

Pozycje
Fudo-Dachi (zasadnicza)
Uchi-Hachiji-Dachi (pozycja frontalna)
Kumite-No-Kamae (pozycja walki)

Poruszanie się
Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosar, Krok w bok**

Uderzenia
Seiken-Ago-Uchi z pozycji frontalnej
- pojedynczo: lewy, prawy
Seiken-Ago-Uchi z pozycji walki
- pojedynczo: lewy, prawy/ prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar, z krokie w bok**
Seiken-Chudan-Uchi z pozycji walki
- pojedynczo: lewy, prawy/ prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar, z krokiem w bok**
Seiken-Jodan/Chudan-Uchi z zasłoną, z pozycji frontalnej
- pojedynczo: lewy, prawy/ prawy, lewy

Kopnięcia
Kin-Geri
- z pozycji zasadniczej, prawy/ lewy
- z pozycji walki, wykroczne/ zakroczne
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar, z krokiem w bok**
Hiza-Geri-Chudan
- z pozycji zasadniczej, prawy/ lewy
- z pozycji walki, wykroczne/ zakroczne
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar, z krokiem w bok**
Mae-Ke Age-Jodan
- z pozycji walki, zakroczne
- Fumi-Ashi
Uchi-Mawashi-Ke Age-Jodan
- z pozycji walki, zakroczne
- Fumi-Ashi
Soto-Mawashi-Ke Age-Jodan
- z pozycji walki, zakroczne
- Fumi-Ashi
Obrony przed poznanymi kopnięciami z udziałem partnera*

Kombinacje*
Prawe Seiken-Ago-Uchi i lewe kopnięcie (jedno z wybranych)
Lewe Seiken-Ago-Uchi i Prawe kopnięcie (jedno z wybranych)
Lewe kopnięcie (jedno z wybranych) i prawe Seiken-Ago-Uchi
Prawe kopnięcie (jedno z wybranych) i lewe Seiken-Ago-Uchi


Sprawność***
9 kyu (biały pas z niebieskim pagonem)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Umiejętność oddychania (Nogare)

Uderzenia
Seiken-Chudan-Shita-Uchi z gardą (hak w korpus)
- z pozycji frontalnej prawy/lewy
- z pozycji walki, pojedynczo: lewy, prawy/prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Seiken-Jodan-Shita-Uchi z gardą (hak w głowę)
- z pozycji frontalnej prawy/lewy
- z pozycji walki, pojedynczo: lewy, prawy/prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Seiken-Jodan/Chudan-Shita-Uchi z zasłoną
- z pozycji frontalnej prawy/lewy
Seiken-Chudan-Furi-Uchi z gardą (cios sierpowy w korpus)
- z pozycji frontalnej prawy/lewy
- z pozycji walki, pojedynczo: lewy, prawy/prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Seiken-Jodan-Furi-Uchi z gardą (cios sierpowy w głowę)
- z pozycji frontalnej prawy/lewy
- z pozycji walki, pojedynczo: lewy, prawy/prawy, lewy
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Seiken-Jodan/Chudan-Furi-Uchi z zasłoną
- z pozycji frontalnej prawy/lewy

Obrony przed ciosami w korpus*
- zbicia, zasłony
- odejścia, odskoki
- zejścia w prawo/lewo


Kopnięcia
Mae-Geri-Chudan/Jodan
- z pozycji zasadniczej, prawy/ lewy
- z pozycji walki, wykroczne/ zakroczne
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Mawashi-Geri-Chudan
- z pozycji zasadniczej, prawy/ lewy
- z pozycji walki, wykroczne/ zakroczne
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Mawashi-Geri-Gedan
- z pozycji zasadniczej, prawy/ lewy
- z pozycji walki, wykroczne/ zakroczne
- Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Obrony przed poznanymi kopnięciami z udziałem partnera*

Kombinacje*
Prawe Seiken-Ago-Uchi i lewe Mawashi-Geri-Chudan/Gedan
Lewe Seiken-Ago-Uchi i prawe Mawashi-Geri-Chudan/Gedan
Lewe Mawashi-Geri-Chudan/Gedan i prawe Seiken-Ago-Uchi
Prawe Mawashi-Geri-Chudan/Gedan i lewe Seiken-Ago-Uchi
Seiken-Ago/Chudan-Uchi i Seiken-Chudan-Shita-Uchi
Seiken-Ago/Chudan-Uchi i Seiken-Furi-Uchi, Chudan/Jodan

Sprawność***

Kumite zadaniowe
Poruszanie się (walka z cieniem z poznanymi technikami)
8 kyu (niebieski pas)
Wymagany okres treningów: 4 miesiące


Pozycje
Musubi-Dachi
Yoi-Dachi
Zenkutsu-Dachi**
Han-Zenkutsu-Dachi**
Kiba-Dachi**
Han-Kiba-Dachi**

Obrony przed ciosami w głowę**
Obrony przed Seiken-Furi-Uchi-Jodan
- zbicia, zasłony, uniki, odchylenia
Obrony przed ciosami Seiken-Shita-Uchi
- zbicia, zasłony
- odchylenia, zejścia**

Uderzenia klasyczne
Uraken-Ganmen-Uchi w pozycji frontalnej

Kopnięcia
Mawashi-Geri-Jodan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy
- z pozycji walki, wykroczne/zakroczne
- w Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, z Kosar**
Ushiro-Geri-Chudan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy
Obrony przed Mawashi-Geri-Jodan i Ushiro-Geri-Chudan z partnerem

Kombinacje walki
Seiken-Chudan-Uchi, Mawashi-Geri-Jodan i Mawashi-Geri-Gedan
Seiken-Chudan-Uchi, Mawashi-Geri-Gegan i Mawashi-Geri-Jodan
Seiken-Chudan-Uchi, Mae-Geri-Chudan i Mawashi-Geri-Jodan
Seiken-Furi-Uchi z Seiken-Shita-Uchi, Chudan/Jodan

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Poruszanie się (walka z cieniem)
Walka z instruktorem lub zadaniowa z partnerem 1 x 2 min.
7 kyu (niebieski pas z żółtym pagonem)
Wymagany okres treningów: 4 miesiące


Pozycje
Kake-Dachi

Uderzenia klasyczne
Uraken-Sayu-Uchi
Seiken-Chudan-Tsuki
Tettsui-Yoko-Uchi z gardą**
Tettsui-Oroshi-Uchi
Tettsui-Hizo-Uchi
Seiken-Oi/Gyaku-Tsuki w Zenkutsu-Dachi**

Kopnięcia
Ushiro-Geri-Chudan z obrotem**

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Ichi (1)
Kihon-Kata-Sono-Ni (2)

Kombinacje walki
Seiken-Chudan-Uchi, Ushiro-Geri-Chudan
Seiken-Chudan-Uchi, Ushiro-Geri-Chudan i Hiza-Geri-Chudan
Ushiro-Geri-Chudan, Mawashi-Geri-Gedan/Jodan
Mae-Geri-Chudan, Mawashi-Geri-Jodan, Ushiro-Geri-Chudan

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Poruszanie się (walka z cieniem)
Walka zadaniowa z partnerem 2 x 2 min.
6 kyu (żółty pas)
Wymagany okres treningów: 4 miesiące


Klasyczne uderzenia
Seiken-Jodan-Tsuki
Seiken-Gedan-Tsuki
Seiken-Sanbon-Tsuki
Seiken-Tate-Ken
Jun-Tsuki
Shuto-Sakotsu-Uchi
Shuto-Sakotsu-Uchi-Komi
Shuto-Hizo-Uchi

Klasyczne bloki
Seiken-Gedan-Barai
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
- w Zenkutsu-Dachi**
Shotei-Gedan-Barai z zasłoną
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
Seiken-Soto-Uke
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
- w Zenkutsu-Dachi**
Shuto-Soto-Uke z gardą
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy

Kopnięcia
Yoko-Geri-Gedan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy
Yoko-Geri-Chudan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-San (3)

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Poruszanie się (walka z cieniem)
Walka zadaniowa z partnerem 3 x 2 min.
5 kyu (pomarańczowy pas)
Wymagany okres treningów: 4 miesiące


Ibuki Sankai

Pozycje klasyczne
Sanchin-Dachi**
Kokutsu-Dachi**
Kake-Dachi

Klasyczne uderzenia
Shuto-Ganmen-Uchi
Hiji-Jodan-Ate z zasłoną
Hiji-Age-Uchi
Tettsui-Yoko-Uchi z gardą z pozycji zasadniczej**

Klasyczne bloki
Seiken-Jodan/Chudan-Uchi-Uke
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
- w Zenkutsu-Dachi**
Shuto-Jodan/Chudan-Uchi-Uke z gardą
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
Seiken-Jodan-Uke
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy
- w Zenkutsu-Dachi**
Shuto-Jodan-Uke z gardą
- w pozycji frontalnej, prawy/lewy

Kopnięcia
Yoko-Geri-Jodan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy
Yoko-Geri-Chudan
- w ruchu: Han-Kiba-Dachi, Kake-Dachi, Han-Kiba-Dachi,
w lewo/prawo
Kakato-Geri-Gedan
- z pozycji zasadniczej, prawy/lewy
- z pozycji walki, wykroczne/zakroczne
- Fumi-Ashi

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Yon (4)
Kumite-No-Kata-Sono-Ichi (1)

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Poruszanie się (walka z cieniem)
Walka zadaniowa z partnerem 4 x 2 min.
4 kyu (zielony pas)
Wymagany okres treningów: 8 miesiące


Pozycje
Neko-Ashi-Dachi

Klasyczne bloki
Shuto-Uke w kokutsu-Dachi**

Kopnięcia
Mae-Hiza-Geri-Gedan z pozycji walki
- wykroczne
- zakroczne
- Fumi-Ashi
Soto-Mawashi-Hiza-Geri z pozycji walki
- wykroczne
- zakroczne
- Fumi-Ashi
Kake-Geri-Jodan
- w ruchu: Han-Kiba-Dachi, Kake-Dachi, Han-Kiba-Dachi,
w lewo/prawo

Kombinacje walki
Mae-Geri-Chudan, Mawashi-geri-Gedan i Ushiro-Geri-Chudan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Go (5)
Kihon-Kata-Sono-Roku (6)*

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Walka ze zmieniającymi się partnerami 5 x 2 min.
3 kyu (zielony pas z brązowym pagonem)
Wymagany okres treningów: 9 miesiące


Klasyczne uderzenia
Seiken-Jodan-Mawashi-Uchi
- w pozycji frontalnej
- z Han-Kiba-Dachi**
Shuto-Uchi-Uchi
- w pozycji frontalnej

Kopnięcia
Uchi-Oroshi-Kakato-Geri-Jodan z pozycji walki
- zakroczne
- Fumi-Ashi
Soto-Oroshi-Kakato-Geri-Jodan z pozycji walki
- zakroczne
- Fumi-Ashi
Hiza-Tobi-Geri-Chudan
Hiza-Tobi-Geri-Jodan*

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Shichi (7)
Kumite-No-Kata-Sono-Ni (2)

Sprawność***

Kumite zadaniowe****
Walka ze zmieniającymi się partnerami 8 x 2 min.
2 kyu (brązowy pas)
Wymagany okres treningów: 9 miesiące


Kopnięcia
Ushiro-Mawashi-Geri-Jodan z pozycji walki

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Hachi (8)

Układy formalne z bronią
Tonfa-Kihon-Sono-Ichi
Tonfa-Kihon-Sono-Ni
Bo-Kihon-Sono-Ichi
Bo-Kihon-Sono-Ichi

Kumite zadaniowe****
Walka ze zmieniającymi się partnerami 10 x 2 min.

1 kyu (brązowy pas z czarnym pagonem)
Wymagany okres treningów: 12 miesiące
/Kandydat musi mieć ukończone 16 lat/


Kopnięcia
Ushiro-Mawashi-Geri-Gedan z pozycji walki
Ushiro-Tobi-Geri-Chudan
Ushiro-Mawashi-Tobi-Geri-Jodan*

Układy formalne
Kai-Ha
Kumite-No-Kata-Sono-San (3)

Układy formalne z bronią
Tonfa-Kihon-Sono-San
Tsion (Bo)

Kumite zadaniowe****
Walka ze zmieniającymi się partnerami 12 x 2 min.
*Nie jest częścią egzaminu

**W ruchu

***Sprawność.
Testy sprawnościowe /pompki, brzuszki, przysiady, wyskoki, przewroty,
pady oraz ćwiczenia kształtujące gibkość lub szybkość/ egzaminator
każdorazowo dostosowuje do wieku, płci, poziomu zaawansowania
oraz możliwości fizycznych kandydata, działając w porozumieniu
z instruktorem grupy.

****Kumite zadaniowe.
Uprawniony egzaminator każdorazowo dostosowuje rodzaj i zakres walki
do wieku, płci, poziomu zaawansowania oraz możliwości fizycznych
kandydata, działając w porozumieniu z instruktorem grupy. W szczególności
dotyczy to uczniów w wieku od 14 lat (ukończone) do 16 lat (nieukończone)
oraz osób powyżej 35 lat. Trening specjalistyczny, przygotowujący
do Kumite, jak również walki egzaminacyjne, mogą odbywać się tylko
zgodnie z obowiązującymi regulaminami Oyama Polskiej Federacji Karate.

Zgodnie z przepisami OYAMA PFK, prowadzony jest rejestr nadanych/
zweryfikowanych stopni uczniowskich 1 i 2 kyu oraz stopni mistrzowskich,
jak również wykaz licencjonowanych trenerów i instruktorów Oyama karate,
uprawnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej w Polsce.


do góry