Strona główna    

              Styl             

    Shigeru OYAMA  

  Masutatsu OYAMA

        Instruktorzy     

          Treningi         

              Kata            

     Przysięga Dojo   

          Stopnie          

           Kontakt         

              Styl             

  Masutatsu OYAMA

      Steve ARNEIL    

           Sensei           

        Instruktorzy     

          Treningi         

              Kata            

     Przysięga Dojo   

          Stopnie          

           Kontakt         
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
dla uczniów, którzy nie ukończyli 14 lat.
Karate OYAMAKlauzula inf. RODO     Zapisy     Aktualności     Etykieta DOJO     Zdjęcia     Terminologia     Karate Kyokushinkai     Kursy samoobrony     Artykuły     Linki     Video     Obóz

Gdańska Akademia Sztuk Walki posiada licencje Polskiego Związku Karate, Polskiej Organizacji Karate Kyokushinkai IFK oraz Oyama Polskiej Federacji Karate.Uwaga
Pojęcie junior i senior przy danym KYU, odnosi się wyłącznie do stopni
zdobywanych przez uczniów, którzy nie ukończyli 14 lat.10 kyu (biały pas)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Znajomość etykiety Dojo.
Umiejętność liczenia po japońsku do 10-u.

Pozycje
Fudo-Dachi (zasadnicza)
Uchi-Hachiji-Dachi (pozycja frontalna)
Kumite-No-Kamae (pozycja walki)

Uderzenia
Seiken-Ago-Uchi z pozycji frontalnej
- pojedynczo: lewy, prawy
Seiken-Ago-Uchi z pozycji walki
- pojedynczo: lewy, prawy/ prawy, lewy

Kopnięcia
Kin-Geri z pozycji zasadniczej
Hiza-Geri-Chudan z pozycji zasadniczej
Mae-Chusoku-Ke Age-Jodan zakroczne z pozycji walki

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
9 kyu junior (biały pas z czerwonym pagonem)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Poruszanie się w pozycji walki
Fumi-Ashi
Kosar

Uderzenia
Seiken-Chudan-Uchi z pozycji walki
- pojedynczo: lewy/prawy
- podwójny: lewy, prawy/prawy, lewy
- potrójny: lewy, prawy, lewy/ prawy, lewy, prawy

Kopnięcia
Kin-Geri z pozycji walki
- wykroczne
- zakroczne
Hiza-Geri-Chudan z pozycji walki
- wykroczne
- zakroczne

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
9 kyu senior (biały pas z 2 czerwonymi pagonami)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Poruszanie się w pozycji walki
Okuri-Ashi
Krok w bok

Uderzenia
Seiken-Chudan-Uchi z pozycji walki
- pojedynczo z krokiem w przód
- pojedynczo z krokiem w tył
- podwójny z krokiem w przód
- podwójny z krokiem w tył
- potrójny z krokiem w przód
- potrójny z krokiem w tył

Kopnięcia
Soto-Mawashi-Ke Age-Jodan
- zakroczne
- z krokiem w przód
Uchi-Mawashi-Ke Age-Jodan
- zakroczne
- z krokiem w przód
Mae-Geri-Chudan
- zakroczne
- z krokiem w przód

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
8 kyu junior (biały pas z 3 czerwonymi pagonami)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Pozycje
Musubi-Dachi
Zenkutsu-Dachi w ruchu

Klasyczne uderzenia
Seiken-Tsuki na 3 strefy w pozycji frontalnej
Seiken-Tsuki-Chudan/Jodan, Gyaku/Oi
- w Zenkutsu-Dachi w przód
Uraken-Sayu-Ganmen-Uchi w pozycji frontalnej
Uraken-Ganmen-Uchi w pozycji frontalnej

Uderzenia
Seiken-Chudan-Uchi z pozycji walki
- pojedynczy lewy/prawy, prawy/lewy z krokiem w bok
- podwójny lewy, prawy/ prawy, lewy z krokiem w bok
- potrójny lewy, prawy, lewy/ prawy, lewy, prawy z krokiem w bok

Kopnięcia
Hiza-Geri-Chudan w Fumi-Ashi
Kin-Geri w Fumi-Ashi
Mae-Geri-Chudan w Fumi-Ashi
Mae-Geri-Jodan
- zakroczne
- z krokiem w przód

Kombinacje walki /nie są częścią egzaminu/
Przedni cios Seiken-Chudan-Uchi z kopnięciem Hiza-Geri-Chudan
Przedni cios Seiken-Chudan-Uchi z kopnięciem Mae-Geri-Chudan
Przedni cios Seiken-Jodan-Uchi z kopnięciem Kin-Geri

Kumite zadaniowe
Walka z cieniem

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
8 kyu senior (niebieski pas)
Wymagany okres treningów: 3 miesiące


Znajomość przysięgi Dojo
Umiejętność wiązania pasa

Uderzenia
Seiken-Chudan-Shita-Uchi (hak z gardą w korpus)
- w pozycji frontalnej
- z pozycji walki
- w Fumi-Ashi
- w Okuri-Ashi
Seiken-Chudan-Furi-Uchi (sierp z gardą w korpus)
- w pozycji frontalnej
- z pozycji walki
- w Fumi-Ashi
- w Okuri-Ashi

Kopnięcia
Mae-Geri-Jodan
- Fumi-Ashi
Mawashi-Geri-Gedan z pozycji walki
- wykroczne w miejscu
- zakroczne w miejscu
Mawashi-Geri-Chudan z pozycji walki
- wykroczne w miejscu
- zakroczne w miejscu

Kombinacje /nie są częścią egzaminu/
Seiken-Chudan-Uchi z Soto-Mawashi-Ke Age
Seiken-Chudan-Uchi z Uchi-Mawashi-Ke Age
Seiken-Chudan-Uchi z Mae-Geri-Chudan
Seiken-Chudan-Furi-Uchi z Hiza-Geri-Chudan

Kumite zadaniowe
Walka z cieniem

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
7 kyu junior (niebieski pas z czerwonym paragonem)
Wymagany okres treningów: 4 miesiące


Kopnięcia
Mawashi-Geri-Gedan
- Fumi-Ashi
Mawashi-Geri-Chudan
- Fumi-Ashi
Mawashi-Geri-Jodan
- zakroczne
Ushiro-Geri-Chudan z pozycji zasadniczej, prawe/ lewe

Kombinacje /nie są częścią egzaminu/
Seiken-Chudan-Uchi z Soto-Mawashi-Ke Age
Seiken-Chudan-Uchi z Uchi-Mawashi-Ke Age
Seiken-Chudan-Uchi z Mae-Geri-Chudan
Seiken-Chudan-Furi-Uchi z Hiza-Geri-Chudan

Klasyczne bloki
Seiken-Jodan-Uke z pozycji frontalne
Seiken-Uchi-Uke z pozycji frontalne
Seiken-Soto-Uke z pozycji frontalne
Seiken-Gedan-Barai z pozycji frontalne

Kumite zadaniowe
Walka z cieniem

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
7 kyu senior (niebieski pas z 2 czerwonymi paragonami)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Klasyczne bloki
Seiken-Jodan-Uke w Zenkutsu-Dachi z krokiem w przód
Seiken-Uchi-Uke w Zenkutsu-Dachi z krokiem w przód
Seiken-Gedan-Barai w Zenkutsu-Dachi z krokiem w przód
Seiken-Soto-Uke w Zenkutsu-Dachi z krokiem w tył

Kopnięcia
Ushiro-Geri-Chudan z pozycji walki z obrotem

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Ichi (1)

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Chudan-Uchi z Mawashi-Geri-Jodan w Fumi-Ashi
Przedni Seiken-Chudan-Uchi z Mawashi-Geri-Gedan w Fumi-Ashi
Mae-Geri-Chudan z Mawashi-Geri-Jodan w Fumi-Ashi

Obrony /nie są częścią egzaminu/
Obrona przed Mawashi-Geri-Gedan
Obrona przed Mawashi-Geri-Chudan
Obrona przed Mawashi-Geri-Jodan
Obrona przed Ushiro-Geri-Chudan

Kumite zadaniowe
Walka z cieniem

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/
6 kyu junior (niebieski pas z 3 czerwonymi paragonami)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Pozycje
Kiba-Dachi

Klasyczne uderzenia /nie są częścią egzaminu/
Jun-Tsuki
Seiken-Sanbon-Tsuki

Kopnięcia
Yoko-Geri-Gedan z pozycji zasadniczej

Kombinacje walki
Przedni Shita-Chudan-Uchi z Hiza-Geri-Chudan w Fumi-Ashi
Tylny Shita-Chudan-Uchi z Hiza-Geri-Chudan w Fumi-Ashi
Mawashi_Geri-Jodan z Ushiro-Geri-Chudan
Mae-Geri-Chudan, Mawashi-Geri-Jodan i Ushiro-Geri-Chudan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Ni (2)

Kumite zadaniowe**
Walka z cieniem

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/

Wytrzymałość
Przemieszczanie się po sali z kopnięciami na strefę Jodan6 kyu senior (żółty pas)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Klasyczne uderzenia /nie są częścią egzaminu/
Tate-Ken w pozycji frontalnej
Tettsui-Oroshi-Uchi w pozycji frontalnej
Tettsui-Yoko-Uchi w pozycji frontalnej
Tettsui-Hizo-Uchi w pozycji frontalnej

Kopnięcia
Yoko-Geri-Chudan z pozycji zasadniczej

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-San (3)

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Chudan-Uchi, tylny Seiken-Shita-Uchi-Chudan i przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan
Tylny Seiken-Chudan-Uchi, przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan i tylny Seiken-Shita-Uchi-Chudan
Mawashi_Geri-Jodan z Ushiro-Geri-Chudan
Mae-Geri-Chudan, Mawashi-Geri-Jodan i Ushiro-Geri-Chudan

Kumite zadaniowe**
Walka z cieniem
Walka z instruktorem lub walka zadaniowa z partnerem 2 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/

Wytrzymałość
Przemieszczanie się po sali z kopnięciami na strefę Jodan5 kyu junior (żółty pas z czerwonym pagonem)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Pozycje
Kokutsu-Dachi w ruchu

Klasyczne uderzenia
Shuto-Sakotsu-Uchi w pozycji frontalnej
Shuto-Sakotsu-Uchi-Komi w pozycji frontalnej
Shuto-Hizo-Uchi w pozycji frontalnej

Bloki
Shuto-Uke z gardą
Kopnięcia
Yoko-Geri-Chudan w ruchu

Kombinacje walki
Tylny Seiken-Chudan-Uchi, przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan i tylne Hiza-Geri-Chudan

Kumite zadaniowe**
Walka z cieniem
Walka zadaniowa z partnerem 2 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/

Wytrzymałość
Przemieszczanie się po sali z kopnięciami na strefę Jodan5 kyu senior (pomarańczowy pas)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Pozycje
Kake-Dachi
Sanchin-Dachi w ruchu

Klasyczne uderzenia /nie są częścią egzaminu/
Seiken-Chudan-Shita-Uchi, hak w korpus z postawy frontalnej

Kopnięcia
Yoko-Geri-Jodan z pozycji zasadniczej

Kombinacje walki
Tylny Seiken-Chudan-Uchi, przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan i tylne Mawashi-Geri-Gedan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Yon (4)

Kumite zadaniowe**
Walka z cieniem
Walka zadaniowa z partnerem 3 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/4 kyu junior (pomarańczowy pas z czerwonym pagonem)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Pozycje
Han-Zenkutsu-Dachi
Han-Kiba-Dachi

Kopnięcia
Mae-Hiza-Geri-Gedan
- wykroczne
- zakroczne
Soto-Mawashi-Hiza-Geri
- zakroczne

Kombinacje walki
Tylny Seiken-Chudan-Uchi, przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan i tylne Mawashi-Geri-Jodan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Go (5)

Kumite zadaniowe**
Walka zadaniowa z partnerem 3 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/4 kyu senior (zielony pas)
Wymagany okres treningów: 5 miesiące


Klasyczne uderzenia /nie są częścią egzaminu/
Morote-Tsuki
- w jedną strefę
- w strefę jodan i chudan
Seiken-Chudan-Furi-Uchi z postawy frontalnej

Ściągnięcia /nie są częścią egzaminu/
Tencho
Haito

Kopnięcia
Ushiro-Kake-Geri-Jodan

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Chudan-Uchi, tylne Mawashi-Geri-Gedan i zakroczne Hiza-Geri-Chudan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Roku (6) /nie jest częścią egzaminu/
Kumite-No-Kata-Sono-Ichi (1)

Oddychanie bojowe
Ibuki-Sankai

Kumite zadaniowe**
Walka zadaniowa z partnerem 4 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/3 kyu junior (zielony pas z czerwonym pagonem)
Wymagany okres treningów: 9 miesiące


Pozycje /nie jest częścią egzaminu/
Neko-Ashi-Dachi

Klasyczne uderzenia
Seiken-Jodan-Mawashi-Uchi w pozycji frontalnej

Kopnięcia
Uchi-Oroshi-Kakato-Geri-Jodan
- zakroczne
Soto-Oroshi-Kakato-Geri-Jodan
- zakroczne
Uchi-Mawashi-Geri
- zakroczne

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Shita-Chudan-Uchi, tylne Hiza-Geri-Chudan i zakroczne Mawashi-Geri-Gedan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Shichi (7) /nie jest częścią egzaminu/

Kumite zadaniowe**
Walka zadaniowa z partnerem 4 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/3 kyu senior (zielony pas z 2 czerwonymi pagonami)
Wymagany okres treningów: 9 miesiące


Klasyczne uderzenia
Shuto-Uchi-Uchi w pozycji frontalnej
Kaiten-Tettsui-Yoko-Uchi z Han-Kiba-Dachi
Gedan-Tettsui-Uchi w pozycji frontalnej

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Chudan-Uchi, tylne Mawashi-Geri-Gedan, zakroczne Mawashi-Geri-Jodan

Układy formalne
Kumite-No-Kata-Sono-Ni (2)

Kumite zadaniowe**
Walka z zadaniowa partnerem 4 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/2 kyu junior (zielony pas z 3 czerwonymi pagonami)
Wymagany okres treningów: 12 miesiące


Klasyczne uderzenia /nie jest częścią egzaminu/
Hiji-Age-Uchi w pozycji frontalnej
Hiji-Jodan-Ate w pozycji frontalnej

Kopnięcia
Kakato-Geri-Gedan
- z pozycji zasadniczej
- z zakroku
- w fumi-Ashi

Układy formalne z bronią
Tonfa-Kihon-Sono-Ichi
Bo-Kihon-Sono-Ichi

Kombinacje walki
Przedni Seiken-Shita-Uchi-Chudan, tylne Hiza-Geri-Chudan, zakroczne Mawashi-Geri-Jodan

Kumite zadaniowe**
Walka zadaniowa z partnerem 5 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/2 kyu senior (brązowy pas)
Wymagany okres treningów: 12 miesiące


Kopnięcia
Ushiro-Mawashi-Geri-Jodan

Układy formalne
Kihon-Kata-Sono-Hachi (8)

Układy formalne z bronią
Tonfa-Kihon-Sono-Ni
Bo-Kihon-Sono-Ni

Kumite zadaniowe**
Walka zadaniowa z partnerem 6 x 1.5 min.

Sprawność* /nie jest częścią egzaminu/


Uwaga
Wymagane miesiące, poprzedzające przystąpienie do egzaminu
są minimalnymi okresami regularnych treningów kandydata w ciągu roku
szkolnego. W przypadku średnich i wyższych stopni kyu, uwzględniają
udział ucznia w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz w letnich
obozach karate

*Sprawność.
Testy sprawnościowe /pompki, brzuszki, przysiady, wyskoki,
przewroty, pady oraz ćwiczenia kształtujące gibkość lub szybkość/
instruktor dostosowuje w procesie szkoleniowym do wieku, płci,
poziomu zaawansowania oraz możliwości fizycznych kandydata.

**Kumite zadaniowe.
Rodzaj i zakres walki zadaniowej, egzaminator każdorazowo
dostosowuje do wieku, płci oraz możliwości fizycznych
kandydata, działając w porozumieniu z instruktorem grupy.


do góry